Rover

roverRover is een vereniging van en voor reizigers die zich inzet voor goed openbaar vervoer en een groter OV-aandeel in de totale mobiliteit. Rover streeft naar een doeltreffend, betrouwbaar en vanzelfsprekend OV en maakt als consumentenorganisatie gebruik van haar wettelijk adviesrecht in het overleg met overheden en vervoersbedrijven. Als belangenbehartiger gebruikt Rover publiciteit en protestacties om verbeteringen in het OV te bewerkstelligen. Hiermee is Rover sinds 1971 dé stem van de reiziger.

Voorall

voorall logoVoorall is een stichting die op 1 oktober 2006 met behulp van subsidie van de gemeente Den Haag, dienst OCW, is opgericht om de belangen van Hagenaars met een beperking te behartigen. Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten.

Oogvereniging

Schermafbeelding 2017 02 02 om 19.43.14De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. De Oogvereniging komt op voor de belangen van mensen die een oogaandoening hebben en mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn.