Advies Afwegingskader OV en corona 2021

Advies Afwegingskader OV en corona 2021

METROCOV heeft op 20 oktober 2020 advies uitgebracht aan de manager OV van de bestuurscommissie Vervoersautoreit over het Afwegingskader OV en corona 2021.

In dit afwegingskader stelde MRDH vier maatregelen voor:

  1. maatregelen gericht op aanpassing van de interne bedrijfsvoering van de vervoerbedrijven;
  2. andere wijze van organisatie/samenwerking tussen vervoerbedrijven en MRDH
  3. maatregelen met klantimpact
  4. maatregelen met een grote klantimpact

METROCOV adviseerde de eerste drie maatregelen te prioriteren onder voorwaarde dat het OV de te verwachten groeiende vervoersvraag na de coronacrisis moet kunnen faciliteren. De continuïteit van het goed functionerende OV-systeem mag door deze maatregelen niet worden aangetast.

Daarom adviseerde METROCOV zeer terughoudend met de vierde maatregel om te gaan en de mogelijke invoering daarvan uit te stellen tot het najaar van 2021 en afhankelijk te stellen van de komst van een vaccin en de beheersing van de pandemie.

Advies Afwegingskader OV en corona 2021

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht

Plan Toekomstig Tramnet : conclusies en advies vanuit het Metrocov

Het Metrocov (Gebiedscommissie Rijnmond) heeft het voorstel voor het toekomstig tramnet kritisch maar ook positief bekeken. De bereikbaarheid de stad en wijde omgeving en de mobiliteit van alle inwoners is van groot belang voor de toekomst.

De tram bedient immers ook Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht.  Maar dat niet alleen, de voorstellen zullen -wanneer gerealiseerd- ook de fysieke inrichting van belangrijke delen van Rotterdam beïnvloeden, als daar de tramlijnen kunnen verdwijnen.

Lees verder

Advies Metrocov aan MRDH over reclame op R-net bussen

De leden van het metrocov hebben met belangstelling kennis genomen van de adviesaanvraag reclame R-netvoertuigen d.d. 21 maart jl. waarin ons eerder die dag gegeven commentaar is verwerkt.

Lees verder

Metrocov adviseert posities over de Sociaal Veiligheidsplannen voor 2023 van HTM Bus en HTM Rail

Op basis van artikel 31, eerste lid Wp2000 is het jaarplan Sociale Veiligheid 2023 van de HTM Rail-en Busconcessie voor advies voorgelegd aan het METROCOV.

Het volledige advies is hier te downloaden.

Lees verder

Metrocov adviseert posities over de Exploitatieplannen 2023 van HTM en HTM Rail

Op basis van artikel 31, eerste lid Wet personenvervoer 20002 zijn de Exploitatieplannen 2023 van de HTM Busconcessie en de HTM Railconcessie voor advies voorgelegd aan het METROCOV.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier