Advies Afwegingskader OV en corona 2021

Advies Afwegingskader OV en corona 2021

METROCOV heeft op 20 oktober 2020 advies uitgebracht aan de manager OV van de bestuurscommissie Vervoersautoreit over het Afwegingskader OV en corona 2021.

In dit afwegingskader stelde MRDH vier maatregelen voor:

  1. maatregelen gericht op aanpassing van de interne bedrijfsvoering van de vervoerbedrijven;
  2. andere wijze van organisatie/samenwerking tussen vervoerbedrijven en MRDH
  3. maatregelen met klantimpact
  4. maatregelen met een grote klantimpact

METROCOV adviseerde de eerste drie maatregelen te prioriteren onder voorwaarde dat het OV de te verwachten groeiende vervoersvraag na de coronacrisis moet kunnen faciliteren. De continuïteit van het goed functionerende OV-systeem mag door deze maatregelen niet worden aangetast.

Daarom adviseerde METROCOV zeer terughoudend met de vierde maatregel om te gaan en de mogelijke invoering daarvan uit te stellen tot het najaar van 2021 en afhankelijk te stellen van de komst van een vaccin en de beheersing van de pandemie.

Download
Advies Afwegingskader OV en corona 2021

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht
LTK tarieven 2021

LTK tarieven 2021

Het Metrocov adviseert jaarlijks in september aan het DOVA (dat is het Samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten) of het landelijk tarief volgens de CBS index voldoet aan de richtlijnen en niet exorbitant stijgt. Het Metrocov doet dat niet alleen maar samen met de andere Rocov’s in Nederland. De landelijke werkgroep Rocov’s zet de puntjes op de i. Het landelijke tarief is de basis voor de regionale tarieven.

Lees verder
Advies vervoerplannen 2021

Advies vervoerplannen 2021

METROCOV heeft op 25 mei 2020 advies uitgebracht over de vervoerplannen 2021 van de vervoerders HTM, RET en EBS aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

RET

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

EBS

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier