Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen

Het METROCOV heeft tot taak de belangen van de OV-reizigers in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag te behartigen middels gevraagde en ongevraagde adviezen aan concessieverlener en -houders. Het METROCOV heeft tot taak:

a.    de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH als concessieverlener en de concessiehouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over  onderwerpen die zijn genoemd in o.a. Artikel 27 Wet Personenvervoer WP 2000Artikel 32 Wet Personenvervoer WP 2000 en Artikel 33  Wet Personenvervoer WP 2000.

b.    de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH te adviseren over de op te stellen metropool regionale verkeers- en vervoerplannen, die van bepalende invloed zijn op het openbaar vervoer binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 

Reizigershandvest
Algemene vervoersvoorwaarden KNV
Richtlijnen toegankelijk openbaar vervoer

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

RET

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

EBS

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier