Links

Links

Andere Rocov’s in de Zuidvleugel van Zuid Holland

Rocov Hollands Midden

RHM behartigt de belangen van reizigers in het openbaar vervoer van, naar en door Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen. Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas, op grond van de Wet personenvervoer 2000.

Meer lezen

RODAG

Het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorichem) komt op voor de belangen van de OV reiziger in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorichem. Er zijn 35 reizigers overleggen verspreid over het land, elk reizigers overleg vertegenwoordigt z’n eigen regio(in ons geval Drechtsteden Alblasserwaard en Gorichem). In het RODAG nemen ervaringsexperts van verschillende consumenten en belangenorganisaties deel. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan vervoerders en overheidsorganisaties die activiteiten ondernemen in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorichem (inclusief Merwedelingelijn). Ons doel is om een realistisch(uitvoerbaar) advies te geven, waarbij niet alleen de reiziger geholpen is. Om goed advies te geven, hebben we ervaringsdeskundigen met verschillende velden van expertise.

Meer lezen

HWGO

Het RO HWGO behartigt de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer, in de bus, in de trein en in de regiotaxi. Het ROCOV RO HWGO doet dit voor al het openbaar vervoer, waarvoor het provinciaal bestuur van de regio Hollands Midden verantwoordelijk is. Het RO HWGO heeft op grond van de Wet personenvervoer 2000 recht op informatie van en recht van advies aan het provinciaal bestuur en de vervoerders.

Binnen het ROCOV RO HWGO werken vertegenwoordigers van gehandicapten, ouderen, de vereniging Rover, de SAR en Sen. Adviesraad, samen om het openbaar vervoer te verbeteren!

Meer lezen

Rijks- en decentrale Overheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten

De strategie zet in op het terugdringen van de uitstoot van CO₂ en de bijdrage aan een circulaire economie bij rijksinfrastructurele projecten.

Meer lezen

Provincie Zuid Holland

-

DOVA Samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten

Samenwerkingsverband DOVA is in januari 2019 ontstaan door een samenwerking tussen DOVA en NDOV. Binnen Samenwerkingsverband DOVA werken decentrale OV-autoriteiten samen aan verbeteringen in het openbaar vervoer. Samen met CROW-KpVV vormen we de OV-campus.

Meer lezen

ROCOV’s buiten Zuid Holland

Reizigersoverleg Brabant

Reizigersoverleg Brabant is het officiële adviesorgaan van de provincie Noord-Brabant en de vervoerders. Vanuit die rol behartigt Reizigersoverleg Brabant de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer.

Meer lezen

ROCOV Gelderland

ROCOV Gelderland behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de OV-autoriteit (provincie Gelderland).

Meer lezen

ROCOV Overijssel

ROCOV Overijssel staat voor Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Overijssel.

Binnen ROCOV Overijssel vindt het overleg plaats tussen verschillende organisaties die gezamelijk gebruik maken van het adviesrecht waarin de Wet personenvervoer 2000 voorziet.

Zo adviseert ROCOV Overijssel over het regionaal openbaar vervoer: bus, regionale spoorlijnen, Regiotaxi en andere regionale OV-vormen, zoals de buurtbus.

Meer lezen

Metropoolregio Amsterdam

Investeren in de mobiliteit is van groot belang voor het verbeteren van het werk- en leefklimaat in de Metropoolregio Amsterdam. Om die reden lopen er tal van verkeers- en vervoersprojecten. Centraal staan majeure infrastructuurprojecten en ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en vervoer.

Meer lezen

Andere adviesorganen

-

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier