MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil investeren in het openbaar vervoer. Zij vraagt daarbij hulp van het Metrocov; onder meer door bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) te pleiten voor aanvullende financiële steun. Die financiële steun is nodig om de nadelige gevolgen van het huidige regeringsbeleid te beperken. Het Metrocov kaart dit aan bij het LOCOV.

Actuele stand van zaken
De reizigersaantallen in de MRDH-concessies ontwikkelen zich. De verwachting is dat het OV-gebruik, dat thans gemiddeld 69% bedraagt ten opzichte van 2019, verder zal stijgen zodat perspectief ontstaat op een gezond OV-systeem. Bij deze ontwikkeling plaatst de MRDH kanttekeningen:

• Het is lastig te voorspellen tot welk niveau het OV-gebruik de komende maanden zal stijgen gezien ontwikkelingen als (gedeeltelijk) thuiswerken en meer online onderwijs;
• Bij een relatief hoog OV-gebruik van bijvoorbeeld 80% of 90% resteert nog steeds een grote financiële opgave: 10% lagere reizigersaantallen betekent ongeveer een financieel tekort van € 30 miljoen per jaar;
• Toenemende reizigersaantallen kunnen leiden tot capaciteitsknelpunten waardoor in het najaar op drukke tijden en plaatsen extra capaciteit moet worden ingezet. Dit zal sterk kostenverhogende effecten hebben.

Vraagafhankelijk maatwerkvervoer (Kader Beleidslijn Maatwerkvervoer MRDH 2020-2025)
De herijkingsmaatregelen van de vervoerders bevatten voorstellen tot het vervangen van OV-lijnen door vraagafhankelijk maatwerkvervoer (Spijkenisse, Zoetermeer, Benoordenhout). Dit maatwerkvervoer wordt bekostigd door MRDH (50%) en de gemeente (50%) en zijn overeenkomstig de beleidslijn meestal experimenten met een beperkte duur 2-3 jaar.Het maatwerkvervoer vervangt veelal dun bezette OV-lijnen en heeft daarom een belangrijke vervoersfunctie voor reizigers.

Voorwaarde voor maatwerkvervoer

Daarom stelt Metrocov als voorwaarde dat het maatwerkvervoer toekomstvast dient te zijn, ook financieel, en een vitale functie dient te vervullen in de Mobiliteitstransitie en in het kader van het Toekomstbeeld OV 2040.

Download
MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht
Metrocov adviseert positief over jaarplannen Sociale Veiligheid van HTM

Metrocov adviseert positief over jaarplannen Sociale Veiligheid van HTM

Metrocov adviseert positief over jaarplannen Sociale Veiligheid van HTM

Metrocov is enthousiast over de wijze waarop HTM vorm geeft aan de sociale veiligheid in de voertuigen waarbij het beleid van HTM vooral is gericht op preventieve maatregelen en bij repressieve controle.

Lees verder door de adviesbrief te downloaden bij de knop downloaden.

Lees verder
Advies Transitie-programma corona en OV 2022

Advies Transitie-programma corona en OV 2022

Metrocov maakt zich in navolging van de consumentenorganisaties in het NOVB Consumentenoverleg zorgen over de stagnatie in het realiseren van een bestuurlijk gedragen toekomstperspectief dat gericht is op de groei van het openbaar vervoer na COVID-19.

Lees verder
Beter benutten Tram 19 naar The Mall of the Netherlands

Beter benutten Tram 19 naar The Mall of the Netherlands

Dit nieuwe winkel- en uitgaanscentrum is goed bereikbaar met de auto (Sijtwendetunnel) en met het OV (HTM-trams 2, 6 en 19 en EBS-bus 46). Trams 2 en 6 verbinden het Haagse centrum e.v. met The Mall of the Netherlands en HMC Antoniushove en tram 19 met Voorburg, Leidschenveen-Ypenburg en Delft Brasserskade en station. Tram 19 is een hoogwaardige tramlijn die voldoet aan de criteria van R-Net, de railinfrastructuur van tram 19 ligt op een geheel vrije baan, die de snelheid ten goede komt. Tram 19 passeert ook de A12 (onderdoorgang Laan van Leidschenveen) en de parkeerterreinen van het ADO-stadion aan de Donau. (...) 

Lees verder
Investeren in OV nodig voor een gezonde toekomst regio

Investeren in OV nodig voor een gezonde toekomst regio

Metrocov is ingenomen met de bijdrage van de MRDH ten behoeve van de stimuleringsmaatregelen ‘tevreden reizigers’ en ‘toekomstvastheid OV-bedrijven’ (€ 104,2 miljoen) en ter vermindering van het te kort OV als gevolg van corona (€ 275 miljoen). 

Het herstelplan van de Overheid moet er op gericht zijn om de reiziger weer terug te krijgen in het OV. Het OV is een publieke taak en onder geen beding mag er aantasting zijn van de toekomstbestendigheid en de sociale functie in het OV in de Metropoolregio.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

RET

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

EBS

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier