Plan Toekomstig Tramnet : conclusies en advies vanuit het Metrocov

Plan Toekomstig Tramnet : conclusies en advies vanuit het Metrocov

Het Metrocov (Gebiedscommissie Rijnmond) heeft het voorstel voor het toekomstig tramnet kritisch maar ook positief bekeken.

De bereikbaarheid de stad en wijde omgeving en de mobiliteit van alle inwoners is van groot belang voor de toekomst. De tram bedient immers ook Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht.

Maar dat niet alleen, de voorstellen zullen -wanneer gerealiseerd- ook de fysieke inrichting van belangrijke delen van Rotterdam beïnvloeden, als daar de tramlijnen kunnen verdwijnen.

Wat is positief aan het plan.

Het vervoersplan is in grote lijnen een verbetering voor het tramnet en kan dienen als ruggengraat voor het openbaar vervoer. Verder zijn er forse verbeteringen voor loop- en fietsmogelijkheden.

Wat missen wij in het plan.

In bepaalde wijken bestaat risico op vervoersarmoede: Hoe komt de inwoner nu op het werk, bij familie of kan de inwoner boodschappen doen.

We missen de basiskwaliteit van het openbaar vervoer:

 • Binnen 400 meter de aanwezigheid van openbaar vervoer.
 • Toegankelijk vervoer dat één keer per 30 minuten rijdt.

Visie

Het openbaar vervoer is een onderdeel van een mobiliteitsaanbod waar ov/fiets/lopen/vervoer op maat niet alleen naast elkaar bestaan maar ook in verschillende situaties en voor grote reizigersgroepen inwisselbaar zijn. Die visie zou als basiselement naar voren moeten komen in het plan.

Conclusies en voorwaarden.

Het advies bevat de volgende knelpunten:

 • Sociale knelpunten zoals afhankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen met een (functie) beperking.
 • Geografische knelpunten zoals een gedeeltelijke ontsluiting van de EUR-Campus, de ‘slimme doorkoppelingen in Schiedam Noord’ en het ontbreken van verbindingen in het Oude Noorden en Hillegersberg.
 • Op bepaalde punten niet realistisch genoeg zoals:
  • de snelheidsverbetering van 17 naar 21 km per uur
  • de gestelde extra groei van 2% en reizigersopbrengsten van 15%.

  • het reizigersverlies voor de tram wordt gecompenseerd door de vervangende busdienst.

Het Metrocov stelt het volgende:

 • Het 'snelheidsprobleem' van de tram mag niet eenzijdig bij diezelfde tram worden neergelegd.
 • Om de snelle OV-lijnen een reëel alternatief te maken voor de OV-reiziger, moet geïnvesteerd worden in aantrekkelijke, duidelijke en toegankelijke wandelverbindingen naar de OV-haltes. 
 • Om de snelle OV-lijnen een reëel alternatief te maken voor de OV-reiziger, moet geïnvesteerd worden in aantrekkelijke, duidelijke en toegankelijke wandelverbindingen naar de OV-haltes. 
 • Dat reizigers met een beperking de grootst mogelijke aandacht verdienen, is duidelijk aan de hand van het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032. De (centrale en decentrale) overheid is wettelijk verplicht ook voor deze groep een vervoerssysteem aan te bieden dat participatie aan de maatschappij mogelijk maakt.

Lees hier het uitgebreide advies op het Plan Toekomstvast Tramnet.

Plan Toekomstig Tramnet : conclusies en advies vanuit het Metrocov

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht

Advies Metrocov aan MRDH over reclame op R-net bussen

De leden van het metrocov hebben met belangstelling kennis genomen van de adviesaanvraag reclame R-netvoertuigen d.d. 21 maart jl. waarin ons eerder die dag gegeven commentaar is verwerkt.

Lees verder

Metrocov adviseert posities over de Sociaal Veiligheidsplannen voor 2023 van HTM Bus en HTM Rail

Op basis van artikel 31, eerste lid Wp2000 is het jaarplan Sociale Veiligheid 2023 van de HTM Rail-en Busconcessie voor advies voorgelegd aan het METROCOV.

Het volledige advies is hier te downloaden.

Lees verder

Metrocov adviseert posities over de Exploitatieplannen 2023 van HTM en HTM Rail

Op basis van artikel 31, eerste lid Wet personenvervoer 20002 zijn de Exploitatieplannen 2023 van de HTM Busconcessie en de HTM Railconcessie voor advies voorgelegd aan het METROCOV.

Lees verder

Metrocov adviseert positief op de voorstellen van RET en HTM, weliswaar met enkele kanttekeningen

Het Metrocov adviseert positief op de voorstellen van RET en HTM. Wel maakt het Metrocov kanttekeningen en samen met andere partijen in het OV zich zorgen om de toekomst van het OV. Dit blijkt uit de gezamenlijke lobby aan de Tweede Kamer commissie.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier