Plan Toekomstig Tramnet : conclusies en advies vanuit het Metrocov

Plan Toekomstig Tramnet : conclusies en advies vanuit het Metrocov

Het Metrocov (Gebiedscommissie Rijnmond) heeft het voorstel voor het toekomstig tramnet kritisch maar ook positief bekeken.

De bereikbaarheid de stad en wijde omgeving en de mobiliteit van alle inwoners is van groot belang voor de toekomst. De tram bedient immers ook Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht.

Maar dat niet alleen, de voorstellen zullen -wanneer gerealiseerd- ook de fysieke inrichting van belangrijke delen van Rotterdam beïnvloeden, als daar de tramlijnen kunnen verdwijnen.

Wat is positief aan het plan.

Het vervoersplan is in grote lijnen een verbetering voor het tramnet en kan dienen als ruggengraat voor het openbaar vervoer. Verder zijn er forse verbeteringen voor loop- en fietsmogelijkheden.

Wat missen wij in het plan.

In bepaalde wijken bestaat risico op vervoersarmoede: Hoe komt de inwoner nu op het werk, bij familie of kan de inwoner boodschappen doen.

We missen de basiskwaliteit van het openbaar vervoer:

 • Binnen 400 meter de aanwezigheid van openbaar vervoer.
 • Toegankelijk vervoer dat één keer per 30 minuten rijdt.

Visie

Het openbaar vervoer is een onderdeel van een mobiliteitsaanbod waar ov/fiets/lopen/vervoer op maat niet alleen naast elkaar bestaan maar ook in verschillende situaties en voor grote reizigersgroepen inwisselbaar zijn. Die visie zou als basiselement naar voren moeten komen in het plan.

Conclusies en voorwaarden.

Het advies bevat de volgende knelpunten:

 • Sociale knelpunten zoals afhankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen met een (functie) beperking.
 • Geografische knelpunten zoals een gedeeltelijke ontsluiting van de EUR-Campus, de ‘slimme doorkoppelingen in Schiedam Noord’ en het ontbreken van verbindingen in het Oude Noorden en Hillegersberg.
 • Op bepaalde punten niet realistisch genoeg zoals:
  • de snelheidsverbetering van 17 naar 21 km per uur
  • de gestelde extra groei van 2% en reizigersopbrengsten van 15%.

  • het reizigersverlies voor de tram wordt gecompenseerd door de vervangende busdienst.

Het Metrocov stelt het volgende:

 • Het 'snelheidsprobleem' van de tram mag niet eenzijdig bij diezelfde tram worden neergelegd.
 • Om de snelle OV-lijnen een reëel alternatief te maken voor de OV-reiziger, moet geïnvesteerd worden in aantrekkelijke, duidelijke en toegankelijke wandelverbindingen naar de OV-haltes. 
 • Om de snelle OV-lijnen een reëel alternatief te maken voor de OV-reiziger, moet geïnvesteerd worden in aantrekkelijke, duidelijke en toegankelijke wandelverbindingen naar de OV-haltes. 
 • Dat reizigers met een beperking de grootst mogelijke aandacht verdienen, is duidelijk aan de hand van het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032. De (centrale en decentrale) overheid is wettelijk verplicht ook voor deze groep een vervoerssysteem aan te bieden dat participatie aan de maatschappij mogelijk maakt.

Lees hier het uitgebreide advies op het Plan Toekomstvast Tramnet.

Plan Toekomstig Tramnet : conclusies en advies vanuit het Metrocov

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht

Metrocov adviseert positief over de vervoerplannen Haaglanden 2025 (HTM en EBS)

De openbaar vervoermaatschappijen moeten elk voorjaar hun dienstregelingsplannen voor het jaar daarna aan de MRDH ter goedkeuring voorleggen.  Op 3 juli a.s. zal de MRDH vergaderen over de vervoerplannen 2025.

Lees verder

Metrocov accepteert de afschaling van de dienstregeling van HTM niet

In onze vergadering van 12 februari jl. kwam de net bekend geworden afschaling van de HTM-dienstregeling aan de orde. Wij hebben er kennis van genomen dat de MRDH als concessieverlener deze afschaling niet accepteert.

Lees hier het volledige advies.

 

 

Lees verder

Advies concessie-eisen en distributievisie OV-Pay

Op 19 september jl. heeft het Metrocov zich verdiept in de voorgestelde aangepaste concessie-eisen/definities op grond van Ovpay en de vernieuwde distributievisie.

Lees verder

Metrocov geeft advies over de adviesaanvraag Tarieven OV 2024

Op 19 september jl. heeft het Metrocov zich in voltallige bezetting beraden over uw adviesaanvraag Tarieven OV 2024. Hierbij kan ik u mededelen dat wij de voorgestelde verhoging van 11,72% afwijzen.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier