• Afbeelding: Skyline Rotterdam met Erasmusbrug
  • Afbeelding: Skyline Den Haag
  • Afbeelding: Detail Erasmusbrug met Tram
  • Afbeelding: OV Terminal Centraal Station Den Haag

Metropoolregio gebiedskaart

Welkom op de website van het METROCOV, het reizigersplatform OV van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het METROCOV vertegenwoordigt en behartigt de belangen van reizigers via vertegenwoordigers van consumentenorganisaties.  In het METROCOV hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het OV in de MRDH-regio. Het METROCOV is niet bedoeld voor individuele belangenbehartiging.

Reizigersinspraak
Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 worden de belangen van de reizigers behartigd door de consumentenorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de per concessiegebied georganiseerde ROCOV's (Regionaal Overleg Concessieverlening Openbaar Vervoer). Voor de  concessies van de MRDH is dat het METROCOV.

METROCOV
Het METROCOV is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer. Het METROCOV komt in de regel 6 keer per jaar bij elkaar. De METROCOV-vergaderingen worden voorbereid door het Presidium METROCOV. 

Het METROCOV brengt advies uit aan de MRDH en de OV- bedrijven in de MRDH-regio  over het door hen gevoerde beleid of de plannen voor het OV in de concessiegebieden Rotterdam e.o., Haaglanden Stad, Haaglanden Streek,  Voorne Putten Rozenburg.

Het METROCOV geeft verplicht gevraagd advies over zaken als tarieven en kaartsoorten, over wijzigingen in de dienstregeling, als voor een van de concessies een Programma van Eisen opgesteld wordt  en geeft advies op beleidsvoornemens etc.  Daarnaast kan het METROCOV uit eigen initiatief ongevraagd advies geven op diverse reizigers gerelateerde OV-onderwerpen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten. Met 2,3 miljoen inwoners, 1,2 miljoen banen en een bijdrage van 15% aan het BNP, is de MRDH-regio een regio die er toe doet. De MRDH heeft van het Rijk de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer en ontvangt rijksmiddelen voor regionaal verkeer en vervoer. Zo geeft de MRDH o.a. subsidies voor maatregelen voor verkeersdop het gebied van wegverkeer, ketenmobiliteit, fiets- en verkeersveiligheidsbeleid, ketenmobiliteit, verkeersveiligheid en andere verkeersdossiers en is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 MRDH-gemeenten. 

De missie van de Metropoolregio luidt:

"Wij werken aan een duurzame internationale Metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers zich welkom voelen. Dit doen we door een betere positionering van ons internationaal concurrerende verstigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht van beide stedelijke regio's bundelen".