• Afbeelding: Skyline Rotterdam met Erasmusbrug
  • Afbeelding: Skyline Den Haag
  • Afbeelding: Detail Erasmusbrug met Tram
  • Afbeelding: OV Terminal Centraal Station Den Haag

Metropoolregio gebiedskaartSinds de invoering van de Wet Personenvervoer 2000 heeft de stadsregio Rotterdam en Haaglanden de wettelijke plicht om overleg te voeren met consumenten over het openbaar vervoer, om de belangen van de reizigers te waarborgen. Dit overleg voert de stadsregio Rotterdam met het Platform Reizigersbelangen Openbaar Vervoer (PROV) en Haaglanden met het ROCOV. Het PROV en ROCOV verstrekken adviezen over o.a. het verlenen van concessies, de OV-chipcard en andere zaken die de reiziger van het openbaar vervoer raken met uitzondering van infrastructurele OV projecten.

Het METROCOV (Voorheen PROV en ROCOV Haaglanden) geeft de decentrale overheid en de vervoerders zowel gevraagd als ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over de dienstregeling en wijzigingen daarop. Of over de mogelijkheden van de OV-chipkaart, en veel andere zaken die voor de reiziger van belang zijn. Zowel de stadsregio als de vervoerbedrijven zijn verplicht om, indien zij een advies niet opvolgen, met argumenten aan te geven waarom zij dit niet doen.

Metropoolregio
Het kabinet heeft besloten dat de stadsregio Rotterdam en Haaglanden samengevoegd worden tot de Metropoolregio. Binnen de Metropoolregio gaan de 23 gemeenten hun krachten samenbundelen om de internationale positie te versterken.

De missie van de Metropoolregio luidt:

"Wij werken aan een duurzame internationale Metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers zich welkom voelen. Dit doen we door een betere positionering van ons internationaal concurrerende verstigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht van beide stedelijke regio's bundelen".