Reizigersorganisatie Metrocov teleurgesteld in Gemeente Rotterdam over veer Heijplaat

Reizigersorganisatie Metrocov teleurgesteld in Gemeente Rotterdam over veer Heijplaat

Het Metrocov - het Reizigersoverleg in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor het Openbaar Vervoer - maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid en veiligheid van reizigers die gebruik maken van de nieuwe veerverbinding tussen Heijplaat en de Merwehavens. Reizigers komen aan op een onguur haventerrein waar ze tussen de loodsen meer dan 800 meter moeten lopen naar het dichtstbijzijnde OV op het Marconiplein. Ondanks toezeggingen van de gemeente Rotterdam, is voor hen niets geregeld.

Deze veerdienst is dit jaar in plaats van de oude waterbus tussen Heijplaat en Rotterdam Erasmusbrug gekomen. Dit was voor de meeste reizigers al een achteruitgang omdat niet meer naar het centrum wordt gevaren en daarnaast geen fiets mee kan. De gemeente Rotterdam had toegezegd dat er een doorsteek naar de tramhalte zou  komen die op 100 meter ligt. Als dat niet zou lukken zou er een tijdelijke oplossing komen als het nieuwe veer zou varen. Allebei is niet geregeld. Het geduld van Metrocov en de reizgers met de gemeente Rotterdam is op. Metrocov eist dat voor reizigers direct een toegankelijke en veilige verbinding wordt geregeld.

Wat vragen we nu van de Wethouder

  • Een pendelbusje (of vergelijkbaar vervoer) van/naar de Merwehaven naar/van het Marconiplein die te gebruiken is met een OV-chipkaart
  • Verbetering van de looproute naar het Marconiplein incl. goede verlichting, ook bij het fietspad
  • Zsm een goede en voor reizigers met een beperking toegankelijke looproute naar de tramhalte Witte Dorp.

In september jl werd Metrocov uitgenodigd om mee te kijken naar de ontwikkelingen rondom de watertaxi die vanaf Heijplaat in de Merwehaven aan zou gaan komen per 1 januari 2022.
Elektrische boten waren besteld, dat is zeer positief. Deze boten kunnen echter geen fietsen meenemen vanaf de Heijplaat, dat is zeer negatief. Men kan nu bij de Merwehaven fietsen huren om in een poulesysteem het Marconiplein te bereiken.

Tijdens de oriëntatie bij de afmeerplek van de boot in de Merwehaven bleek al dat er weinig nog in gang was gezet met nog 4 maanden te gaan.
Het uitgaanscentrum Weelde zou dienen als doorsteekmogelijkheid naar de Rotterdamsedijk om de tram te bereiken bij de halte Het Witte Dorp. 

De eigenaar van Weelde wist nergens van en vertelde dat:

a)    Het terrein in de winter 3 maanden op slot ging;
b)    Het een uitgaanscentrum was en dat bepaalde “gezellige” lieden niet altijd bevorderlijk zouden zijn om rustig Weelde te passeren;
c)    Men totaal niet van de plannen van de Gemeente op de hoogte was.

Eigen onderzoek Metrocov
Zelf constateerden we dat het niet bepaald een veilige plek was, zeker niet in het donker. Je moet de Marconiweg oversteken en dat is vaak een racebaan, los van de mensen die zich in de omgeving ophouden.

In het overleg beloofde men dat alles 1 januari volgens plan zou kunnen worden uitgevoerd. Op onze vraag hoe mensen met een beperking het Marconiplein zouden moeten bereiken, was het antwoord:” via de tram die bij Het Witte Dorp stopte”. Dit was natuurlijk Rotterdamse humor, omdat er totaal nog niets geregeld was.

Na diverse beloften en diverse brieven aan wethouder Bokhove is niets waargemaakt. 

Onveilige situatie
De situatie is volstrekt onveilig, zeker in het donker en een persoon met een beperking kan het allemaal helemaal vergeten.

Wij vrezen voor onveilige situaties die met een busje opgelost kunnen worden. Zo lang er geen veilige doorsteek is naar de tram, zal de gemeente toch haar verantwoordelijk moeten nemen. Mensen met een beperking verdienen in onze maatschappij een volwaardige plek en zullen we dus in de gelegenheid moeten worden gesteld om veilig de oversteek te kunnen maken met alle aan- en afvoermogelijkheden die Rotterdam ter beschikking kan stellen.

Het veer boven en onder de oversteek van het veer naar de tramweg.

Het huidige veer naar Heijplaat

Oversteek naar het Veer

Hier moet de verbinding naar de tram komen

Hier moet de veerpont naar Heijplaat komen

Hier kun je fietsen huren.

Hier kun je fietsen huren
 

 

Reizigersorganisatie Metrocov teleurgesteld in Gemeente Rotterdam over veer Heijplaat

Overig nieuws

Naar het nieuwsoverzicht

Na een monsterklus van 55 dagen is station Zoetermeer Mandelabrug weer open

Wethouder Marijke van de Meer opent het hek weer van het station. Leden van de Klankbordgroep stationgsgebied en die van de Entree alsmede een delegatie van de gemeente Zoetermeer, aannemers en andere belangstellenden mochten als eerst door het hek om de brug te betreden en de eerste treinreizigers op te vangen op het station. 

Lees verder

Onze Corrie nog steeds actief voor toegankelijk Openbaar Vervoer

Corrie Scheffer, de nestor van het Metrocov die vorig jaar afscheid nam van het consumentenplatform is nog steeds actief. Zij blijft pleiten voor een goede zaak: Toegankelijk Openbaar Vervoer. Corrie weet vervoerders te overtuigen van de noodzaak. 

Lees verder

De OV Ombudsman is gestopt per 31 december 2022

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onderzoek gedaan naar de opties voor de versterking van de onafhankelijke positie van het tweedelijns klachtenloket OV Ombudsman. Als resultaat daarvan zullen de taken van OV Ombudsman (en daarmee ook de subsidie vanuit IenW) per 1 januari 2023 overgaan naar de Geschillencommissie in Den Haag. 

Lees verder

De kap van Zoetermeer Mandelabrug is er af. Maar er wordt nog volop gewerkt aan de stabiliteit

Er is de afgelopen week met man en macht gewerkt om voor 1 januari 2023 de kap van de Mandelabrug te ontmantelen. Er is nog veel onduidelijkheid vanuit de reizigers. Dringend onderhoud was nodig, zo bleek uit de verschillende onderzoeken. 

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier